1-2 Haziran 2016 KATILIM ÜCRETSİZ

Yaratıcı Endüstriler Uluslararası Tasarım Sempozyumu

YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi

15 Mayıs 2016

Özet Son Başvuru

20 Mayıs 2016

Kabul Edilenlerin İlanı

1 Ağustos 2016

Yayın için Son Gönderim

Kabul Edilen Bildiriler

Yrd. Doç. Vildan IŞIK

Yrd. Doç. Dr. Hale TORUN

Yrd. Doç. Dr. Hasan ALPAGU

Doç. Esra SAĞLIK ŞENALP

Dr.Rasim SOYLU

Dr. Pelin ÖZTÜRK GÖÇMEN

Doç. M. Sinan NİYAZİOĞLU

Öğr. Gör. Volkan YAVUZ

Öğr. Gör. Mehmet İLHAN

Fatih ERDOĞMUŞ

 Bahadır UÇAN
Dilek Türkmenoğlu
Büşra Kılıç Kamacıoğlu

Arş.Gör. Çağatay Bilsel

Yrd. Doç. Dr. Niyazi KILIÇ

Yrd. Doç. Lütfi ÖZDEN

Öğr. Gör. Pınar DAŞÇI

Öğr. Gör. Eda CERİT

Yrd. Doç. Olcay BORATAV
Nur GÜRDAL

Özlem VARGÜN
Ceren ÇALIŞKAN

Doç. Sezin TÜRK KAYA

Yrd. Doç. Burcu AYAN ERGEN

Doç. Dr. Musa KÖKSAL

Dr. Ceylan ÜNAL AKBULUT

Doç. Müzeyyen Sevtap AYTUĞ

Öğr. Gör. Zeynep Özge KALYONCU
Arş. Gör. Malik ASLANYÜREK

Doç. Dr. Erhan ŞENGÜL

Arş. Gör. Ertan TOY

Arş. Gör. Amine Refika ZEDELİ

Öğr. Gör. Fulya BETEŞ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuhoğlu

Öğr. Gör. Ali ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Erkan ÇİÇEK

Yıldız ÖZTÜRK ÖTKÜNÇ

Doç.Özden PEKTAŞ TURGUT

Arş. Gör. Nur CEMELİOĞLU ALTIN

Okt. Necla TOSMUR

Not: Kurumlarına vermek üzere kabul yazısı isteyen katılımcıların busra-kilic@windowslive.com adresine maille istekte bulunmalarını rica ederiz.

Sempozyum kitabı için tam bildiri metinlerinizi 1 Temmuz 2016 tarihine kadar busra-kilic@windowslive.com adresine gönderiniz. Sempozyumda sunum yapmayan katılımcıların bildirileri kitapta yer almayacaktır.

Katılımlarınız için Teşekkür Ederiz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Rektör Prof. Dr. İsmail Yüksek
Sempozyum Onursal Başkanı

Dekan Prof. Dr. Turan Sağer
Sempozyum Başkanı

Yrd.Doç. Dr. Mehmet Emin Kahraman
Yıldız Teknik Üniversitesi (Koordinatör)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet NUHOĞLU
Yıldız Teknik Üniversitesi (Koordinatör)

Öğr. Gör. Mehmet İlhan
Yıldız Teknik Üniversitesi

Araş. Gör. Çağatay Bilsel
Yıldız Teknik Üniversitesi

Araş. Gör. Nur Cemelelioğlu Altın
Yıldız Teknik Üniversitesi

Araş. Gör. Bahadır Uçan
Yıldız Teknik Üniversitesi

Araş. Gör. Ozan Yavuz
Yıldız Teknik Üniversitesi

Araş. Gör. Günsu Yılma
Yıldız Teknik Üniversitesi

Araş. Gör. Halil İmik
Yıldız Teknik Üniversitesi

Büşra Kılıç Kamacıoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi (Sekreter)

Bilim Kurulu

Doç.Dr. Kenan Zekic  Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek

Prof.Safet Spahiu  Tetova Devlet Üniversitesi, Makedonya

Doç.Peno Penev  St Cyril and St Methodius University of Veliko Tırnovo, Bulgaristan

         Dr. Robert Elliott, Tennessee State University, Department Head, Music Theory, String Bass ,USA

 Prof. Dimitri Cholakov University of Shumen, Bulgaria

 Prof. Valeri Chakalov University of Shumen, Bulgaria

Prof. İlhan Özkeçeci Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Turan Sağer Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Rıfat Şahiner Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç.Dr. Lütfü Kaplanoğlu Yıldız Teknik Üniversitesi

 Doç. Dilek TÜRKMENOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Hakkı Alper MARAL Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Evren Bilge KUTLAY Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Nur Aral Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Eylem Arıca Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Nesibe Özgül TURGAY Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Ayrin ERSÖZ Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Koray SAZLI Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Arda EDEN Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Evrim DEMİREL Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç Dr. Seza Sinanlar Uslu Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet NUHOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Mehmet Şah Maltaş Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Kahraman Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Aslıhan Eruzun Özer Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kadriye Tezcan AKMEHMET Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Emine ÖNEL KURT Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hale ÖZKASIM Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Muammer F. BOZKURT Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gülçin ÖZKİŞİ Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ebru AYATA Yıldız Teknik Üniversitesi

Sempozyum Bilimsel Konu Başlıkları

Müzik Endüstrisi

Reklam Endüstrisi

Sanat Yönetimi ve Kültür Endüstrisi

İnteraktif Medya Endüstrisi

Sinema Endüstrisi

Özgün Baskı Resim Endüstrisi

Türk Sanatları Endüstrisi

Grafik Tasarım Endüstrisi

Fotoğraf Endüstrisi

Görsel Sanatlar Endüstrisi

Sempozyum İçeriği ve Amacı

Yaratıcı endüstride teknoloji ile yeni alanlar oluşmuş ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde yeni fırsatlar oluşmaktadır. Yaratıcı endüstriler birçok hizmet sektörünü kapsamakta ve dünyada en hızlı gelişen sektörler arasında yer almaktadır. Özellikle endüstriyel üretimin tasarım gibi farklı aşamalarını da kapsayabilmektedir. Birleşmiş Milletler Yaratıcı Ekonomi Raporu’na göre Dünya çapında yaratıcı ürün ve hizmet ticareti 2011 yılında 624 milyar ABD doları gibi bir seviyeye ulaşmıştır. 2002-2011 yılları arasındaki bu sektörlerdeki ortalama yıllık büyüme %8,8 olarak tespit edilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin yaratıcı ürün ve hizmet ihracatlarındaki artış oranı bu seviyenin de üzerinde ortalama %12,1 olarak tespit edilmiştir.

Yaratıcı endüstrilerin ulusal ekonomiler için sahip olduğu önem İngiltere örneğinde yayınlanan resmi istatistiklerine göre (The Creative Industries Economic Estimates, January 2014) yaratıcı endüstriler 2012 yılında 1,68 milyon istihdam sağlamıştır ve toplam istihdam artış %5,6 paya sahip olmuştur.

Yaratıcı endüstrilerin sunduğu kalkınma potansiyelini gören ülkeler bu potansiyelin daha iyi kullanılabilmesi için politikalar geliştirmekte, bu sektörlerin gelişimi için uygun ortamlar oluşturmaya çalışmakta ve özel destekler sunmaktadır.

İstanbul’da yaratıcı endüstrilere ilişkin farkındalık son yıllarda İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti sürecinde gerçekleştirilen etkinlikler ile artmaya başlamıştır.

Bu bağlamda sempozyumun amacı; yaratıcı endüstrilere ilişkin potansiyelin belirlenmesi, yaratıcılığı destekleyecek şekilde sektörler arası iletişim ve işbirliğinin desteklenmesi ve kümelenmenin teşvik edilmesidir. İhtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin yaratıcı endüstrilerin gelişmesi ile küresel rekabet gücünü ortaya koymasına ve uluslararası değer zincirinde yüksek katma değerli işlevler edinmesine katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda sektörün gelişimine yönelik faaliyetleri gerçekleştirecek merkezlerin ve alanların oluşturulmasına katkı sağlamaktır.